Η χρήση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.kokkasfashion.gr από τον χρήστη προϋποθέτει τη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στη ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και εάν δεν συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η επίσημη ιστοσελίδα www.kokkasfashion.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα των προϊόντων μέσω του διαδικτίου της εταιρείας περιορισμένης της επωνυμίας ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΕ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Ανατολικής Θράκης 45, Τ.Κ. 54453, Α.Φ.Μ. 998032750.

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει την δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα του καθώς και να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές.

Οι χρήστες-αγοραστές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχουν πλήρη νομική υπόσταση.

Όλες οι συναλλάγες που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας διέπονται από το διεθνές και ευρωπαικό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994) οπώς αυτό ισχύει σήμερα και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στo Π.Δ 131/2003 (ΦΕΚ Α΄116/16.5.2003).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος που ενδεικτικά περιλαμβάνει εικόνες,φωτογραφίες,κείμενα γραφικά κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου,του ευρωπαικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή,μεταφορά ή δημουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση κοινού με βάση το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση,ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγραφής συναίνεσης της εταιρείας ”ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ο.Ε.” ή οποιουδήποτε άλλου νομικού δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα,εικόνες,λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονκό κατάστημα καθώς και τα προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν την <ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ο.Ε.> αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της και προστατευόμενα απο σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μας θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από εσάς κάποιων προσωπικών στοιχείων. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεως της πιστωτικής σας κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφάλειας. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ.1 (β) Ν.2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν.2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας καταχωρούνται απ ΄ευθείας στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας και η εταιρεία μας δεν διατηρεί κανένα στοιχείο της πιστωτικής σας κάρτας και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από την βάση μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας θα πρέπει να στείλετε email στο www.kokkasfashion.gr ή να ενημερώσετε τηλεφωνικά το κατάστημα καλώντας στο 2310932678 έγκαιρα πριν πραγματοποιηθεί η αποστολή της.

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kokkasfashion.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.
To www.kokkasfashion.gr εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους.

To www.kokkasfashion.gr καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kokkasfashion.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003).

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρείας μας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής/επιστροφής του/των προϊόντος/ων με άλλο μέγεθος, χρώμα ή άλλο προϊόν, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του δέματος από εσάς, εφόσον πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο του www.kokkasfashion.gr. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

Το www.kokkasfashion.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί μονομερώς τους παρώντες όρους και τις προϋποθέσεις που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος,χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Όροι Χρήσης

Kokkas Fashion

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΑΓΟΡΑ!

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική προστασίας μας για περισσότερες λεπτομέρειες.